PRIVACYVERKLARING

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder
lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
Persoonsgegevens
die wij verwerken

Kanaal30 verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over je activiteiten op onze website. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

We verwerken deze gegevens voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (indien je hiervoor toestemming hebt gegeven), je te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, je uit te nodigen voor events (nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven) en als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Je kunt op de website aangeven dat je toestemming geeft dat wij je onze nieuwsbrief toesturen. Indien je dat doet, dan verzamelen we jouw gegevens (email-adres). Je kunt te allen tijde je toestemming voor het versturen van deze nieuwsbrief intrekken via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Je kunt je via de op onze website genoemde contactgegevens, of als reactie op een uitnodiging via e-mail, aanmelden voor een event. Afhankelijk van het soort event hebben wij een minimale set aan gegevens nodig om dit event te kunnen organiseren. We verzamelen je naam en emailadres en indien nodig andere gegevens die telefonisch, op een inschrijfformulier (of in de mail) gevraagd worden. Je kunt je afmelden voor een event door te mailen naar frank@kanaal30.com.

Delen met anderen

Kanaal30 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Kanaal30 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De website van Kanaal30 gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Kanaal30 gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en jouw voorkeursinstellingen onthouden. Anderzijds kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en websitebezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics en Search Console). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. We maken binnen onze website tevens gebruik van externe diensten, zoals Youtube en Google. Deze diensten maken gebruik van eigen trackingtools. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar frank@kanaal30.com.

Kanaal30 zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, jouw verzoek uitvoeren en je hiervan op de hoogte stellen.

Beveiliging

Kanaal30 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via frank@kanaal30.com.

Kanaal30
(handelsnaam van Leelee Holding B.V.)
Bezoek en postadres
Kanaalweg 30
3526KM Utrecht

www.kanaal30.com
Kvk: 54647509

Indien je vragen of opmerkingen hebt
omtrent deze privacyverklaring kun
je contact opnemen met Kanaal30 via
frank@kanaal30.com.